Prieraišiosios tėvystės centras


Prieraišiosios tėvystės centras – tai viešoji ne pelno siekianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra palaikyti, plėtoti ir puoselėti prieraišiosios tėvystės teorijos principus Lietuvoje. Įstaiga įkurta 2010 m. rugpjūtį keturių šeimų, atstovaujamų mamų, iniciatyva.

Prieraišiosios tėvystės centro uždavinys: sukurti prieraišiąją tėvystę praktikuojančių ir ja besidominčių šeimų susitikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo erdvę, kur pačių tėvų ir susijusių sričių profesionalų pastangomis būtų propaguojami, skleidžiami, tyrinėjami, skatinami, diskutuojami, viešinami įvairiausi su tėvyste, jos istorija ir dabartimi, tyrimais, problemomis ir perspektyvomis susiję klausimai, renginiai, leidiniai, akcijos ir kt.

Prieraišiosios tėvystės centras ypač akcentuoja: * šeimos ruošimąsi nėštumui ir gimdymui, * fizinę ir psichologinę pagalbą po gimdymo, *  vaikų žindymą ir sveiką šeimos mitybą, * vaikų nešiojimą, * natūralias žmogaus higienos priemones, * sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją, * šeimų savitarpio pagalbos grupes, * savanorišką pagalbą, paramą, konsultacijas šeimoms namuose, *  vaikų literatūros, žaislų ir kt. priemonių kokybę, * ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo alternatyvas, * natūralų gyvenimo būdą.

Įstaigos įstatuose numatomi tokie svarbiausi veiksmai:
su prieraišiosios tėvystės teorija ir praktika ir šeimos gyvenimu apskritai susijusių kursų, seminarų, mokymų rengimas;
* su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu apskritai susijusių asmeninių konsultacijų ir savanoriškos pagalbos teikimas;
* su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu apskritai susijusių renginių, akcijų, įvykių rengimas;
* su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu apskritai susijusios viešos skaityklos ir videotekos įkūrimas;
* su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu apskritai susijusios mokomosios ir informacinės medžiagos vertimas, rengimas, publikavimas (straipsniai žiniasklaidoje, knygos ir kt.).

Prieraišiosios tėvystės centro auditorija: besilaukiančios šeimos; šeimos su vaikais; vaikai; profesionalioji auditorija (pediatrai, gydytojai, psichologai, pedagogai, valdininkai, žiniasklaida ir kt.); informacijos sklaidos požiūriu – visuomenė.

Prieraišiosios tėvystės centro vizija – atviri, šilti, saugūs ir smagūs visos šeimos – nuo jauniausiojo iki vyriausiojo – namai. Tokie namai turėtų veikti kiekviename Lietuvos mieste ir miestelyje. Kodėl? Nes būti prieraišiam reiškia būti mylimam ir mylinčiam, reiškia jaustis saugiam ir laisvam, reiškia gyventi drąsiai, laisvai ir aktyviai, kartu kuriant tokį patį ateities pasaulį – o tai yra neapsakomai gera! VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras: